Arvamus Riigikohtule: kriminaalmenetluse seadustiku §-s 366 sätestatud kriminaalasjas jõustunud kohtulahendi teistmise aluste (või vajaliku aluse puudumise) põhiseaduslikkus