Arvamus Riigikohtule: kriminaalmenetluse seadustiku § 385 punktis 26 sätestatud piirangu põhiseaduslikkus