Arvamus Riigikohtule: kriminaalmenetluse seadustiku § 385 p 26 põhiseaduspärasus (asi nr 3-4-1-1-13)