Arvamus Riigikohtule: kriminaalmenetluse seadustiku § 385 p 26 põhiseaduspärasus (asi nr 3-1-1-5-13)