Arvamus Riigikohtule: Krediidiasutuste seaduse § 106 kooskõla põhiseadusega