Arvamus Riigikohtule: kõrge riigilõiv kohtusse pöördumisel, asi nr 3-4-1-30-12