Arvamus Riigikohtule: kohtuniku perekonnaliikme toitjakaotuspensioni kaotamine pensionil oleva kohtuniku surma korral