Arvamus Riigikohtule: Kiili Vallavalitsuse 25.04.2006 määruse nr 4 „Lasteaia vastuvõtu ja väljaarvamise kord” § 2 lõigete 1, 5 ja lõike 6 esimese lause põhiseaduspärasus (3-4-1-66-13)