Arvamus Riigikohtule: kõrge riigilõiv, põhiseaduslikkuse järelvalve lubatavus (asi nr 3-2-1-140-12)