Arvamus Riigikohtule halduskohtumenetluse seadustiku § 7 lg 1 ja § 8 lõigete 4-6 põhiseaduslikkusest (3-4-1-31-15)