Arvamus Riigikohtule halduskohtumenetluse seadustiku § 112 lg 1 p 1 põhiseadusele vastavusest