Arvamus Riigikohtule: halduskohtumenetluse seadustiku § 112 lg 1 p 1 (3-4-1-50-14)