Arvamus Riigikohtule: erakooliseaduse § 22 ülaindeksiga 2 põhiseaduspärasus (3-4-1-26-14)