Arvamus Riigikohtule 01.04.2014 − 30.05.2014 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja lisa 1 põhiseadusele vastavusest (3-4-1-32-15)