Arvamus Riigikohtule: 01.01.2011–30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja lisa 1 (3-4-1-65-13)