Arvamus Riigikogule: poliitilise konkurentsi keskkonnast