Arvamus pööratud tõendamiskoormust puudutava eelnõu SE 771 kohta