Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-23-16