Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-22-12