Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-19-29 ning täiendava seisukoha esitamine