Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-17-31