Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 3-4-1-3-17