Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asja nr 5-23-6 kohta