Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asja nr 5-21-10 kohta