Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asja nr 5-17-42 kohta