Arvamus eelnõule: tehnovõrkude- ja rajatiste analüüs