Arvamus eelnõule politseiametnike teenistusest vabastamise küsimuses piirvanuse tõttu