Arvamus eelnõule: maksejõuetuse kompetentsikeskus ja pankrotihaldurite nimetamise kord