Arvamus eelnõule: maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu