Arvamus justiitsministri 30.11.2000 määruse nr 72 muutmise määruse eelnõule