Arvamus eelnõule: võrdse kohtlemise seaduse muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsus