Arvamus eelnõule: politsei ja piirivalve seaduse ja päästeteenistuse seaduse muutmine