Arvamus eelnõule: Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõust, millega suurendatakse trahviühikut