Arvamus eelnõule: jahiseaduse eelnõu 351 SE

Õiguskantsler esitas Riigikogu Keskkonnakomisjonile arvamuse jahiseaduse eelnõu kohta, juhtides Riigikogu tähelepanu jahiseaduse eelnõu pinnalt kerkida võivatele probleemidele.
Õiguskantsler tegi Riigikogule ettepaneku kaaluda jahipiirkonna kasutusõiguse lubade tähtajatuks muutmise põhjendatust ja selle võimalikke tagajärgi ning täpsustada jahipidamisõiguse tasu regulatsiooni, et oleks üheselt aru saadav, kas ja millal peavad jahimehed jahipidamisõiguse tasu maksma.