Arvamus eelnõule: Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee liikme ja asendusliikme kandidaatide valiku kord