Arvamus eelnõule: Euroopa Komisjoni algatatud satelliit- ja kaabellevidirektiivi (93/83/EMÜ) läbivaatamise avalik konsultatsioon