Ambla Vallavalitsusele esitatud ettepaneku menetlemine