Üle kinnistu piiri asuva ehitise lammutamise ettekirjutus