Üldplaneeringu alusel seatavate omandipiirangute hüvitamine