Õpetajakoolituse erialastipendiumi maksmise tingimused (TLÜ)