Õpetajakoolituse erialastipendiumi maksmise tingimused