Õigusrikkumise puudumine: vanglasisene paigutamine ja kinnipidamistingimused