Õigusrikkumise puudumine: vanglakaupluse külastamise võimaluste piiramine