Õigusrikkumise puudumine: vanglaametniku tegevus külastaja läbiotsimisel