Õigusrikkumise puudumine: vaide läbivaatamise peatamise õiguspärasus