Õigusrikkumise puudumine: vahetu sunni kohaldamine