Õigusrikkumise puudumine: väljakutse teenindamine politsei poolt ja valdusesse sisenemine