Õigusrikkumise puudumine: väidetav ealine diskrimineerimine soodustuse andmisel