Õigusrikkumise puudumine: turvalisuse tagamine varjupaigataotlejate majutuskeskuses