Õigusrikkumise puudumine: tervishoiuteenuste kättesaadavus arestikambris